2020 02 11

Žaidimas! Laimėk ir pietauk visą mėnesį nemokamai

Pirk G9 Food Hall už 5 eurus ar daugiau, pirkimo kvitą su kontaktais mesk į žaidimo dėžę ir laimėk prizą – sočius pietus visą mėnesį.

ŽAIDIMO „PIRK G9 FOOD HALL IR LAIMĖK NEMOKAMUS PIETUS VISĄ MĖNESĮ“ SĄLYGOS

1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
Žaidimo užsakovas, organizatorius ir koordinatorius yra UAB „Gedimino 9“, toliau tekste Organizatorius.

2. ŽAIDIMO VIETA
Žaidimo vykdymo vieta yra G9 Food Hall, Gedimino pr. 9, LT-01103, Vilnius.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2020.02.11, 8:00 (pirmoji Žaidimo diena) iki 2020.03.09, 17:00 (paskutinė Žaidimo diena).
3.2. G9 Food Hall pirkimo kvitai, atitinkantys žemiau išdėstytas Žaidimo sąlygas, tačiau išduoti iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

4. ŽAIDIMO DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, nuo 2020.02.11, 8:00 iki 2020.03.09, 17:00 perkantys G9 Food Hall (Rosehip, Pizzaland, Drama burger, GyozaBar, Spoon out, Wafflatte, Formosa, Caffeine) už 5 eurų arba didesnę sumą.
4.2. Žaidime dalyvaujantis asmuo 4.1. punkte nurodyto pirkimo kvito apačioje įrašo savo vardą, el. pašto adresą ir kontaktinį telefono numerį. Šį kvitą Žaidime dalyvaujantis asmuo įmeta į G9 Food Hall erdvėje įrengtą ir loterijai skirtą Žaidimo dėžę.
4.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Gedimino 9“ įmonės darbuotojai ar šeimos nariai, G9 parduotuvių bei G9 Food Hall darbuotojai ar jų šeimos nariai.
4.4. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų.

5. PRIZAS
Vienas 7 EUR vertės pietų rinkinys, kiekvieną 2020 metų vasario mėnesio kalendorinę dieną G9 Food Hall nemokamai. Neišnaudoti pietų rinkiniai nesikaupia ir negali būti panaudoti kitomis mėnesio dienomis. Laimėjimas į pinigus nekeičiamas.

6. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. Kovo 9 d., 17:15 iš Žaidimo dėžės atsitiktinumo principu bus traukiamas laimėtojo pirkimo kvitas.
6.2. Tuo atveju, jei laimėtojas neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas traukimas naujam laimėtojui nustatyti.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Laimėtojas bus paskelbtas www.go9.lt per 3 darbo dienas po laimėtojo nustatymo.
7.2. Laimėtojas apie laimėjimą bus informuotas laimėjimo kvite nurodytu el. paštu ir/arba telefonu.

8. PRIZO ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojas, norintis gauti prizą, per 3 dienas nuo laimėtojo paskelbimo dienos, turi atsakyti organizatioriui. Jei laimėtojas neatsako organizatoriui per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Organizatoriui.
8.2. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.
8.3. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.4. Žaidimo rengėjai turi teisę pašalinti Žaidimo dalyvį iš Žaidimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad dalyvis neatitinka šių taisyklių sąlygų.

9. DUOMENŲ TVARKYMAS
9.1. Atrinkto Žaidimo laimėtojo informavimą vykdo UAB „Gedimino 9“, ant pirkimo kvitų nurodyti kitų Žaidimo dalyvių kontaktiniai duomenys nėra niekam teikiami ar kaupiami. Visi surinkti čekiai po loterijos tiražo yra sunaikinami.
9.2. Kai Žaidimo vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Žaidimo Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. nr.), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Organizatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu vilija.duobaite@go9.lt.

PRIEDAS
Žaidime dalyvaujančių G9 Food Hall kavinių / restoranų sąrašas:
Rosehip
Pizzaland
Drama burger
GyozaBar
Spoon out
Wafflatte
Formosa
Caffeine